Onze diensten

Hoort U dit ook zo vaak ?:

“Begin niet aan een verbouwing, het levert alleen maar stress. Het is altijd te laat klaar en het wordt veel duurder dan je  oorspronkelijk begroot had!!”

Herkenbaar !?

Heel vaak zijn dit de redenen waarom opdrachtgevers niet durven te verbouwen.               En niet zonder reden want in veel gevallen is dit ook de praktijk van alle dag.                        Is probleemloos verbouwen dan onmogelijk? Het antwoord hierop is NEE. (zie hieronder)

Elk verbouw(ings)project is op een probleemloze manier binnen van te voren afgesproken tijd- en financieele kaders te realiseren!

Ons wordt regelmatig gevraagd:”Waarom gaat het dan toch zo vaak fout?

1. Op de eerste plaats is een verbouw(ings)project vele malen complexer dan een nieuwbouwproject, omdat je door de combinatie van een bestaande met een nieuwe situatie veel meer details in het totale project moet bewaken. Dit wordt door opdrachtgevers, maar ook door niet in verbouwingen gespecialiseerde aannemers en collega architecten vaak onderschat.

2. De belangrijkste reden is dat er over vaak veel te snel met de daadwerkelijke verbouwing begonnen wordt en er onvoldoende tijd in het voorbereidingstraject is gestoken. Hierdoor moeten potentieele problemen en  zaken die men vaak in het voortraject over het hoofd worden gezien, op de bouw zelf worden opgelost.                          Dit is duur omdat deze niet begroot zijn en uiteraard ook niet in de bouwplanning zijn opgenomen, waardoor projecten enorm in tijd uitlopen.                                                 Vaak gaat dit dan ook gepaard met vervelende spanningen tussen de opdrachtgever en de aannemer en / of onderaannemers.

3. Als er al veel tijd door een opdrachtgever in de voorbereidingfase wordt gestopt ontbreekt het hen vaak aan specifieke verbouw”kundige” en project- management kennis & ervaring, waardoor er toch cruciale elementen en details worden vergeten of over het hoofd gezien.

Onze diensten richten zich dan ook helemaal op het elke keer weer realiseren van de 3 belangrijkste klanten wensen:

1.   Een verwachtingen overstijgende verbouwingsoplossing(en) 

2.  Een binnen de afgesproken tijdsplanning en budget gerealiseerde verbouwing

3.  Een leuk, stressvrij en vooral betaalbaar verbouwingsproject

…waarbij wij, afhankelijke van de complexiteit en grootte van het project, gemiddeld 3,5 * ons honorarium voor onze opdrachtgevers terugverdienen, indien wij het gehele project van A tot Z (“turn-key”) begeleiden en uitvoeren.

Bent U nieuwsgierig hoe wij dit binnen een dergelijk arbeidsintensief proces realiseren, schroom dan niet met ons contact hierover op te nemen.                                                          Wij lichten dat graag vrijblijvend toe.   —   E: info@tis-bva.nl

( zie ook referenties )

_____________________________________________________________

Onze diensten behelzen 3 hoofd verbouwingsfasen uiteen: 

1. De Oriëntatie- & Idee fase

– resulterend in een definitief schetontwerp & richtprijs begroting

* Wensen en eisen optie onderzoek inclusief vlekkenplan, hoofdvormen en visualisaties

* Schetsontwerpen en definitief schetsontwerp

* Schrijven van een concept Programma van Eisen

* Richtprijs van een aannemer

 

2. De Voorbereidings fase 

– resulterend in een Definitief Ontwerp & definitieve begroting

* Definitieve Ontwerp tekeningen inclusief eventuele constructie berekeningen

* Het eventueel aanvragen en verkrijgen van een bouw-/ sloop-/ kap-vergunning

* Bestek- en werktekeningen inclusief definitief Programma van Eisen

* Prijs- & contractvorming met aannemer(s) resulterend in de definitieve begroting

* Keuze aannemer, concept integrale verbouwplanning & opdracht verstrekking

 

3. De Uitvoering fase

– resulterend in de oplevering en het weer geheel bewonen van de verbouwde woning

* Definitieve werk- & detail tekeningen

* Definitieve integrale verbouwplanning

* CAR- & overige verzekeringen

* Planning & coordinatie met (onder)aannemer(s) en toeleveranciers

* Alle bouwdocumentatie aanwezig op de bouw

* Opstarten van de (ver)bouw werkzaamheden

* Voorzitten van de ( weekelijkse) bouwvergaderingen namens de opdrachtgever(s)

* Bewaken van planning en begroting

* Oplevering opname inclusief alle formele documentatie

* Idem eventueel badkamer- & keuken plaatsing en levering

* Het evt. begeleiden van de inrichting

* Het overdragen van de bouw aan de opdrachtgever inclusief een set bouwdocumenten

* (Ver)bouw proces en project evaluatie met de opdrachtgever(s)

Bij een “turn-key” project is er gedurende al deze fasen zeer intensief contact en terugkoppeling met de opdrachtgever(s) en onze projectleider / architect.

Op deze site zijn een zevental gevarieeerde voorbeeld projecten opgenomen die door ons als “turn-key” opdrachten gerealiseerd zijn. ( zie ook projecten 1 – 7 )

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.